රට වටා

බඩු මිල වැඩිවිමට එරෙහිව එක්සත් සංවර්ධන පෙරමුණෙන් දැනුවත් කිරීම්

බඩු මිල වැඩිවිමට එරෙහිව එක්සත් සංවර්ධන පෙරමුණ විසින් අත්පත්‍රිකා බෙදා දෙමින් ජනතාව දැනුවත් කිරිමක් අද (04)සිදු කළා. ඒ,වැලිකඩ ප්‍රදේශයේ දී.


මහ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති තත්වය නිවැරදි කිරිමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතුයි

මහ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති තත්වය නිවැරදි කිරිමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු බව එක්සත් සංවර්ධන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක ජනක රණවක මහතා සඳහන් කරනවා. එහිදී රටට අහිමි වු මුදල නැවත අයකර ගත යුතු බවයි එක්සත් සංවර්ධන…


මාමගෙයි බැණාගෙයි ගණුදෙනුව නිසා රටට පාඩුව කෝටි 600 කට වැඩියි

මාමගෙයි බැණාගෙයි ගණුදෙනුව නිසා රටට පාඩුව කෝටි 600 කට වැඩි බව එක්සත් සංවර්ධන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක ජනක රණවක මහතා අද (20) සඳහන් කළා. මහ බැංකු වංචාව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරමින් ජනක රණවක මහතා මේ බව…