වාහන අත්පත් කර ගැනීමේ කූට ව්‍යාපාරයක් – ලිසිං මගඩිය හෙළිවේ

ගණුදෙනුකරුවන් අපහසුතාවට පත් කරමින් වාහන අත්පත් කර ගැනීමේ කූට ව්‍යාපාරයක යෙදෙන මූල්‍ය සමාගම් පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යංශයට පැමිණිලි ලැබී තිබෙනවා.

එහි ප්‍රකාශකයෙකු  සඳහන් කළේ, කොවිඩ් සහන ලබා දීම පසෙක දමා වාහන අත්පත් කර ගැනීමට එම ආයතන දැඩිඋනන්දුවකින් කටයුතු කරන බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති බවයි.

වාහන ආනයනය නැවතීමට රජය කටයුතු කිරීමත් සමග මෙරට පාවිච්චි කළ වාහනවල වටිනාකම ඉහළ යාම නිසා ලිසිං වාරික ගෙවීම අතපසු කරන වාහන අත්පත් කර ගනිමින් යළි විකිනීමට මෙම ආයතන උත්සහ දරන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Be the first to comment on "වාහන අත්පත් කර ගැනීමේ කූට ව්‍යාපාරයක් – ලිසිං මගඩිය හෙළිවේ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*