කොවිඩ් රෝගීන් හමු වුණත් වසා නොදැමූ යෝගට් ෆැක්ටරියක්

අඟුණුකොලපැලැස්සේ යෝගට් නිෂ්පාදන සමාගමකට කොවිඩ් තර්ජන එල්ල වී තිබෙනවා.

එම ආයතනයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් හමුව ඇති අතර ඉන් අනතුරුව අනෙකුත් සේවකයන්ව කොවිඩ් පරීක්ෂණයකට යොමුකර තිබෙනවා.

එවන් තත්ත්වයක් යටතේ වුවද ආයතනයේ කටයුතු තාවකාලිකව නවතා සේවකයන් නිරෝධනයට යොමු කිරීමට බලධාරීන් මේවනවිටත් කටයුතු කර නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ආයතනයේ නිෂ්පාදන රටපුර බෙදාහැරෙන අතර ඒ සමග ආයතනයේ වාහන සහ සේවකයන් ද රටපුරා නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන බවට ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වා දෙනවා.

Be the first to comment on "කොවිඩ් රෝගීන් හමු වුණත් වසා නොදැමූ යෝගට් ෆැක්ටරියක්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*