ජනපති හෙට සිට බලවත්

විසි වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට හෙට (29) දිනයේ කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් අස්සන් තැබීමට නියමිතය.

විසි වන සංශෝධනය ඉකුත් දා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වුවද එය නීතියක් බවට පත්වීම සදහා කතානායකවරයාගේ අස්සන අත්‍යවශ්‍යය.

ඒ අනුව හෙට දිනයේදී කතානායක අස්සන ලැබීමෙන් අනතුරුව විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය හරහා ජනාධිපතිවරයාට ලබා දුන් බලතල නීත්‍යනුකූල බවට පත්වීමට නියමිතය.

Be the first to comment on "ජනපති හෙට සිට බලවත්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*