හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1ක් සමග සැකකරුවෙක් මීගමුවේදී අත්අඩංගුවට

හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1ක් සමග සැකකරුවෙක් මීගමුවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඔහු මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බව පොලීසිය පවසයි.

Be the first to comment on "හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 1ක් සමග සැකකරුවෙක් මීගමුවේදී අත්අඩංගුවට"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*