තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇඳිරිනීතිය

මොරටුව,පානදුර සහ හෝමාගම පොලිස් බල ප්‍රදේශවල නැවත දැනුම්දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවයි.

යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ඒබව සඳහන් කළේ ය.

Be the first to comment on "තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇඳිරිනීතිය"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*