වේල්ල වීදිය  පොලීසියේ භෝජනාගාරයේ පාලකට කොරෝනා

වේල්ල වීදිය  පොලීසියේ භෝජනාගාරයේ පාලක ලෙස කටයුතු කරන පොලිස් කොස්තාපල්වරයාට කොරෝනා වයිරසය  ආසාදිත වී ඇතැයි  වේල්ල විදිය පොලිසිය කියයි.
ඒ හේතුවෙන් එම කොස්තාපල්වරයා හා සමීපව කටයුතු කළ පොලිස් නිලධාරීන් දොළොස් දෙනකු  ස්වයං නිරෝධායනයට  ලක් කර ඇත.මේ වන විට වේල්ල වීදිය පොලිසියට ඇතුළු වීම හෝ පිටවීම තාවකාලිකව නතර කර ඇත.

Be the first to comment on "වේල්ල වීදිය  පොලීසියේ භෝජනාගාරයේ පාලකට කොරෝනා"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*