තවත් කොරෝනා මරණයක්

17 වන කොරෝනා මරණය අද (27) වාර්තා වුණේ ය.

ඒ ජා-ඇල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 41 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු වේ.

IDH රෝහලේ දී ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ඔහු මරණයට පත් වුණේ ය.

Be the first to comment on "තවත් කොරෝනා මරණයක්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*