“මම අගමැති තනතුරෙන් විශ්‍රාම ගන්නේ නෑ ” – අගමැති පහදයි

2022 වසරේදී තමන් අගමැති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගන්නා බව ද පැතිරෙන වාර්තා පදනමක් නැතැයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරනවා.

ජනතාව විසින් මහ මැතිවරණයේදී තෝරා ගන්නා ලද්දේ වසර පහක කාලයක් සඳහා බවද ඔහු පැවසුවා.

ඒ නිසා ඊට පෙර විශ්‍රාම යාමට තමන් කිසිදු අදහසට නැතැයිද ඒ මහතා කියා සිටිනවා.

Be the first to comment on "“මම අගමැති තනතුරෙන් විශ්‍රාම ගන්නේ නෑ ” – අගමැති පහදයි"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*