සෝනියා රෝගී වේ

ඉන්දියාවේ කොංග්‍රස් පක්ෂයේ නායිකා සෝනියා ගාන්ධි ට නව පාර්ලිමේන්තුවේ මුල් දින 10 අහිමි වනු ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ඇය වාර්ෂිකව කරන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණවලට මුහුණ දීම සඳහා විදෙස් ගත වීමට නියමිත බවත් මේ හේතුවෙන් ඇයට නව පාර්ලිමේන්තු සැසියේ මුල් දින කිහිපය අහිමි වනු ඇති බවත් වාර්තා වනවා.

සෝනියා ගාන්ධි සමඟ ඇයගේ දියණිය මෙන්ම කොංග්‍රස් පක්ෂයේ මහලේකම්වරිය ද වන ප්‍රියංකා ගාන්ධි වද්‍රා ද විදෙස් ගත වීමට නියමිතයි.

කෙසේ වුවත්, දැනට පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇයට මෙවර පාර්ලිමේන්තු සැසිය මගහැරීමට සිදුවනු ඇතැයි ද ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

Be the first to comment on "සෝනියා රෝගී වේ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*