කඩා වැටුණු ‘ක්‍රීඩා පාසල්වලට’ ඇමති නාමල්ගේ රැකවරණ

ශ්‍රී ලංකාවේ කඩා වැටී ඇති ක්‍රීඩාව පැණගැන්වීමේ පියවරක් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ක්‍රීඩා පාසල් සංවර්ධනයට නව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් වනවා.

ඒ සඳහා වන නීතිමය පහසුකම් සැළසීමට නව චක්‍රලේඛයක් සකස් කර එය ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතාට යොමු කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රීඩා පාසල් 25 ක් ඇති අතර ඉන් පාසල් 24 ක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්‍ෂ සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී. එල්. පීරිස් යන මහත්වරු ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් එම අමාත්‍යංශ දෙක ඒකාබද්ධව පාසල් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම පිළිබඳව පසුගියදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේදී පැවැති සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරෙනවා.

ක්‍රීඩා පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේදී උද්ගත වී ඇති ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට එහිදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා එහි ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී තිබුණා.

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ මැදිහත්වීමෙන් එම පාසල්වල නේවාසික පහසුකම් ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමටත්, ප්‍රමිතියෙන් යුත් පුහුණුකරුවන්ගේ සේවය ලබාදීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා එහිදී පොරොන්දු වී තිබෙනවා.

Be the first to comment on "කඩා වැටුණු ‘ක්‍රීඩා පාසල්වලට’ ඇමති නාමල්ගේ රැකවරණ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*