කොරෝනා එන්නත් බෙදා හැරීම රටවලට ඕනෑ විදිහට බෑ – බෙදන ක්‍රමය පැහැදිලි කෙරේ

කොරෝනා වයිරසය මර්දනයට නිපදවන එන්නත් බෙදා හැරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල හෙවත් යුනිසෙෆ් සංවිධානයට පවරන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා.

ඒ අනුව, දිළිදු රටවලට එන්නත නොමිලේ ලබා දීම සිදුවනු ඇති බවත්, එසේ කරන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුග්‍රහය යටතේ බවත් පැවැසෙනවා.

බෙදා හැරෙනු ඇත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිවන එන්නත හෝ එන්නත් පමණි.

මේ වනවිට රුසියාව නිපදවා ඇති එන්නත රුසියානුවන්ට ලබා දීම ආරම්භ කර ඇත. එම එන්නත සම්බන්ධයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමි වී නැත.

Be the first to comment on "කොරෝනා එන්නත් බෙදා හැරීම රටවලට ඕනෑ විදිහට බෑ – බෙදන ක්‍රමය පැහැදිලි කෙරේ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*