මරා දැමූ සුලෙයිමාන් වෙනුවෙන් මිසයිලයක්

ඇමෙරිකා ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයකින් මියගිය, ඉරාන කුද්ස් හමුදා බලකායේ ප්‍රධානී කසීම් සුලෙයිමාන් සිහි කරමින්, ඉරානය ඔවුන්ගේ නවතම දිගුදුර මිසයිලයක් ‘හජ් කසීම්’ යනුවෙන් නම් කර තිබෙනවා.

මෙම දිගු දුර මිසයිලයට කිලෝ මීටර් 1,400 ක දුරක ඉලක්කයකට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකිය. මෙය ගොඩබිම සිට ගොඩබිම ඉලක්කයකට විදිය හැකි මිසයිලයක් බව එය හඳුන්වා දුන් ඉරාන ආරක්ෂක කටයුතු ඇමැති අමීර් හටාමි පැහැදිලි කර ඇති බව සඳහන්.

ඇමෙරිකන් හමුදා, සුලෙයිමානී ඉලක්ක කර ගනිමින් පහර දුන්නේ පසුගිය ජනවාරියේය. ඒ, සුලෙයිමානි, ඉරාකයේ ෂියා මුස්ලිම් සටන්කාමීන් හමුවීමට පැමිණි අවස්ථාවේදීයි.

Be the first to comment on "මරා දැමූ සුලෙයිමාන් වෙනුවෙන් මිසයිලයක්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*