19 සංශෝධනයට සමගිජන බලවේගයේ අකමැත්ත

19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කළහොත් ජනතාවගේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතියද අහෝසි වන බව සමගිජන බලවේගයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසනවා.

රට ඉදිරියට ගෙනයාමේදී අපහසුතාවන්ට ලක්වන වගන්ති පමණක් වෙනස් කිරීම සදහා සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බවයි ඔහු කියාසිටියේ.

19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ වෙනස් නොකළ යුතු වගන්ති සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අදහස් පළ කළා.

Be the first to comment on "19 සංශෝධනයට සමගිජන බලවේගයේ අකමැත්ත"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*