සිරසේ තිලක් කොටුවේදී වැඩ පෙන්නා ගුටි කෑ හැටි (VIDEO)

මාධ්‍ය ආයතන දෙකක මාධ්‍යවේදීන් දෙදෙනෙකු අතර ගැටුමක් ඊයේ (05) පස්වරුවේ සිදුව තිබෙනවා.

සිරස නාලිකාවේ කොළඹ වාර්තාකරු තිලක් නම් වන පුද්ගලයා වෙනත් මාධ්‍යවේදීන්ට එහිදී පහර දෙන අතර පසුව අනෙකුත් මාධ්‍යවේදීන් එක්ව ඔහුට පහර දෙනු ලැබුවා.

මාධ්‍ය ආයතන ගණනාවකින්ම තිලක් නම් වන මෙම පුද්ගලයාව සේවයෙන් පසුගිය කාලයේ දී ඉවත් කර ඇත්තේ විවිද මානසික මට්ටම්වලින් ඔහු කටයුතු කළ නිසායි.

Be the first to comment on "සිරසේ තිලක් කොටුවේදී වැඩ පෙන්නා ගුටි කෑ හැටි (VIDEO)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*