ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් අවසන් නින්දේ

හිටපු අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් අභාවප්‍රාප්ත වූ බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා.

ජෝර්ජ් හර්බට් වෝකර් බුෂ් (1924 ජුනි 12 වන දින උපත ලැබූ) ඇමෙරිකානු 41 වැනි ජනාධිපති ලෙස සේවය කළ අතර ජනාධිපති ධුරයට පත් වීමට පෙර 1981 සිට එක්සත් ජනපදයේ 43 වන උප ජනාධිපති ලෙස සේවය කරනු ලැබුවා.

Be the first to comment on "ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් අවසන් නින්දේ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*