මහවිරු සැමරුම් අද දහවල්..අධිකරණ තීන්දුවට සියල්ලන් හිස නමයි

මහවිරු සැමරුම් වැඩසටහන සඳහා එල්. ටී. ටී. ඊ. කොඩි, ලාංජන හා පෝස්ටර් බැනර් ප්‍රදර්ශනය නොකර  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සැමරුම් ස්මාරකය මේ වන විට සකස් කර තිබෙනවා.මහවිරු සැමරුම් වැඩසටහන පැවැත්වීමට එරෙහිව අධිකරණ නියෝගයක් ලබාදෙන ලෙසට කෝපායි පොලිසිය ඉල්ලීමක් කළ අතර අධිකරණය එහිදී නියෝග කොට තිබුණේ එල්. ටී. ටී. ඊ. කොඩි, ලාංජන හා පෝස්ටර් බැනර් ප්‍රදර්ශනය නොකර සැමරුම් පවත්වන ලෙසයි.

විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්  අද (27) දහවල් යුද්ධයෙන් මියගිය සිය සහෝදර ජනතාව සිහිපත් කිරීමේ වැඩසටහන පවත්වනු ලබනවා.

 

 

 

Be the first to comment on "මහවිරු සැමරුම් අද දහවල්..අධිකරණ තීන්දුවට සියල්ලන් හිස නමයි"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*