ගොසිප්

සයනයේ ඡායාරූප පිළිබඳව හසිනි සැමුවෙල් කතා කරයි..

හසිනි සැමුවෙල් නම්වන නිරූපණ ශිල්පිණිය සම්බන්ධයෙන් වන ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ වනවිට සංසරණය වනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇය සිය ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ කරුණු දැක්වීමක් කර තිබෙනවා. හසිනි ඉන් සඳහන් කර ඇත්තේ තමන්ගේ පෙම්වතාගෙන් තමන්ව ඈත්…