ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මරණ දඬුවමෙන් නිදහස් වීමට සුදානමින්

බන්ධනාගාරගතව සිටින සිරකරුවන් සඳහා වූ සිව් මස් සමාලෝචනය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස තමන් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව පාර්මේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා සඳහන් කරයි.

සිවුමස් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා තමන් ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව ද ඔහු කියා සිටියේය.

මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් මරණ දණ්ඩනය නියම වූ සිව්මස් සමාලෝචනය නිවැරදිව කළ විට ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවමක් බවට පරිවර්තනය වන බවත් ජීවිතාන්තය දක්වා දඩුවම් හිමි වූවෙකු සිවු මස් සමාලෝචනය නිසි පරිදි කල විට විසි වසරක සිර දඬුවමක් බවට පත්වන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

සිව් මස් සමාලෝචනය නැවත ක්‍රියාත්මක වීමට මැදිහත් වන්නැයි බන්ධනාගාරයේ සිටින සිරකරුවන් රැසක් තමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

Be the first to comment on "ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මරණ දඬුවමෙන් නිදහස් වීමට සුදානමින්"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*