2050 වසරේ වැඩිහිටියන් වන වත්මන් තරුණ පරපුරට ‘අත්විඳීමට සිදුවන ලෝකය ගොඩනැගිය හැක්කේ ‘ සජිත්ට පමණි

2050 වසරේ වැඩිහිටියන් වන වත්මන් තරුණ පරපුරට ‘අත්විඳීමට සිදුවන ලෝකය ගොඩනැගිය හැක්කේ ‘ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට පමණක් බව ශිරාල් ලක්තිලක මහතා පවසනවා.

බොහෝ රැකියා අවස්ථා ඒ වන විට වෙනස් වන බවයි ශිරාල් ලක්තිලක මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.

දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පැවති දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

ඒ පිළිබඳව සම්පුර්ණ තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Be the first to comment on "2050 වසරේ වැඩිහිටියන් වන වත්මන් තරුණ පරපුරට ‘අත්විඳීමට සිදුවන ලෝකය ගොඩනැගිය හැක්කේ ‘ සජිත්ට පමණි"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*