මේ කියන්නේ ඇමරිකාව ගැනද ?

‘මම මගේ රටට ආදරය කරනවා. මම මගේ රට ගැන ආඩම්බර වෙනවා.මට මගේ රටේ අනාගතය ගැන දැක්මක් තියෙනවා’‘ මෙ ආදාර්ය නාලක ගොඩ හේවා විසින් බෙදා හරිනු ලැබූ ගෝඨාභයට සහාය පළ කරන අත්පත්‍රීකාවක තිබූ අදහසකි’

මෙය අතට ගත් විගස මට හිතුනේ මොහු මේ කියන්නේ ඇමරිකාව ගැනද කියායි.
ඒ මන්ද ඔහු යුද සමයේ රට අත හැර ඇමරිකාවේ ස්ථිර පදිංචියට ගියේ රටට ආදරේ නොමැති හෙයිනි. අපි ගමට හෝ රටට ආදරේ නම් අපි කවදාවත් එය හැර යන්නේ නැත’‘ හැබැයි එහෙම ගිය එකෙක් ආදරේ යැයි කියන්නේ විහිලුවකි. ඔහු ආඩම්බර වෙන්නේ ඇමරිකාව ගැන විය යුතුය. මන්ද ලංකාවේ ආඩම්බර වන්නට තරම් අපට නම් කරුණු නැත. එහෙත් ඔවුන්ට නම් තිබෙන්නට හැකිය’‘ ඒ මන්ද රාජපක්ඹ පවුල හම්බ කර ගත් තරමක් හම්බ කර ගත්තේ මේ රටෙනි. හොරකම් කොපමණ කළත් නීතියෙන් බේරි ඉන්නේද මේ රටේය. තම පවුලට කඬේ යන බහුතරයක් සිංහලයන් ඉන්නේද මේ රටේය. තමන්ගේ මිනී මැරුම් වෙනුවෙන් විලි ලැජ්ජා නැතිව පෙනී සිටින වුන්, ඒවා සාධාරණීකරණය කරන උන් ඉන්නේ මේ රටේය. එහෙයින් උන්ට සමහර විට ඒ ගැන ආඩම්බරයක් ඇති වන්නට පුලුවන. එහෙත් එවන් උන් නිසා අපට නම් ඇත්තේ පිළිකුලකි.
මගේ රටේ අනාගතය ගැන දැක්මක් තිබුණා නම් අයියා රජ කළ අවුරුදු 10 තුළ ගෝඨාභට පොල් ගෑවාදැයි අසන්නට හැකිය. 2005 සිට 09 ද්කනා යුද්ධ නොකළත් එහෙම කළා යැයි කව්වත් 2010 සිට 15 දක්වා ඔය දක්ම කිබුණේ කොහේදැයි ශ්‍රී ලංකන් හා මිහින් ලංකා පාඩුව දැකපුවාම කිව හැකිය.
මේ බොරුවට කෑ ගහන්නේ මිනිසුන් රවටන්නටය’‘ නමුත් දැන් මිනිස්සු රැවටෙන්නේ නැත. එහෙයින් මෙවර ගෝඨාභය පරදිනු ඒකාන්තය.

Be the first to comment on "මේ කියන්නේ ඇමරිකාව ගැනද ?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*