ඔක්තෝම්බර් 4,5,6 යන දිනවලදී ‘FUTURE IMAGE 2019 ‘ ප්‍රදර්ශනය SLECC හී

ඡායාරූප, වීඩියෝ ක්ෂේත්‍ර සහ ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රයේ මහා මංගල්‍ය ලෙසින් සැලකෙන ‘FUTURE IMAGE 2019 ප්‍රදර්ශනය’ ඔක්තෝම්බර් 4,5,6 යන දිනවලදී ශ්‍රි ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වෙනවා.ඒ,තෙවන වරටයි.

 

 

ඡායාරූපකරණය, වීඩියෝකරණය, සිනමාකරණය, වීඩියෝ සංස්කරණය,ඩිජිටල් මුද්‍රණ තාක්ෂණය සහ දැන්වීම්කරණය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීමේ සහ ලංකාවේ අඩුම මිළට උපකරණ සහ උපාංග මිළට ගැනීමේ හැකියාව මෙහිදී උදා වනවා. ලංකාවේ අඩුම මිළට උපකරණ සහ උපාංග මිළට ගැනීමේ අවස්ථාව මෙහිදී සැළසෙන අතර තෝරාගත් උපකරණ සඳහා 50% මිළ අඩුකිරීමක් ලබාදීමට ප්‍රදර්ශකයන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ප්‍රදර්ශනයට පැමිණෙන ජනතාවට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීමට සහ උපකරණ මිළට ගැනීම ප්‍රදර්ශන කුටි 200ක් පමණ ‘FUTURE IMAGE 2019 ප්‍රදර්ශනය සඳහා එක් කිරීමට නියමිතයි.
 කලක් ඉන්දියානු බලපෑමට හසුව තිබූ ‘FUTURE IMAGE 2019 ප්‍රදර්ශනය’ මෙවර සංවිධානය කරන්නේ ලාංකික ආයතන කිහිපයක දායකත්වය ඇතිවයි.ඔක්තෝම්බර් 4,5,6 යන දිනවලදී ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන ‘FUTURE IMAGE 2019 ප්‍රදර්ශනය’ සඳහා සහභාගී වන ලෙස සංවිධායකයන් ඔබට ආරාධනා කර සිටී.
එමෙන්ම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ යෙදෙන සේවා සපයනන්ට තවත් සීමිත වෙළඳ කුටි ප්‍රමාණයක් සඳහාද ඔබට ඉඩකඩ ඇති බවත් ප්‍රදර්ශකයන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.
 වැඩි විස්තර ඔබට ඔවුන්ගේ ෆේස් බුක් පිටුවෙන් ලබා ගත හැකියි…

 එම පිටුව පහළින්…

 

 

Be the first to comment on "ඔක්තෝම්බර් 4,5,6 යන දිනවලදී ‘FUTURE IMAGE 2019 ‘ ප්‍රදර්ශනය SLECC හී"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*