“ අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් ” සහ “ මාර්ෂල් ඔෆ් ද ශ්‍රී ලංකා එයාර්ෆෝස් ” යන ගෞරව නාමයෙන් පිදුම් ලැබිමේ නිල උත්සවය

\හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා “ අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් ” සහ හිටපු ගුවන් හමුදාපති රොෂාන් ගුණතිලක මහතා “ මාර්ෂල් ඔෆ් ද ශ්‍රී ලංකා එයාර්ෆෝස් ” යන ගෞරව නාමයෙන් පිදුම් ලැබිමේ නිල උත්සවය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ වරාය, නැගෙනහිර පර්යන්තයේ දී පැවැත්විණි.

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment on "“ අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් ” සහ “ මාර්ෂල් ඔෆ් ද ශ්‍රී ලංකා එයාර්ෆෝස් ” යන ගෞරව නාමයෙන් පිදුම් ලැබිමේ නිල උත්සවය"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*