මාරාන්තික උපවාස කිරීම බුදු දහමට අපහාසයක් – අගමැති

තමන්ගේ ජීවිතයට හෝ අනුන්ගේ ජීවිතයට හානි කිරීම බුද්ධ ධර්මයට අනුකූල නැති නිගන්ඨ නාථගේ ධර්මයට අනුකූල ක්‍රියාවක් බව පෙන්වා දුන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහෙයින් මාරාන්තික උපවාස කිරීම බුදු දහමට අපහාසයක් බව ද පෙන්වා දුන්නේය.

සුළු සිද්ධියක් මහමෙරක් සේ විශාල කර පෙන්වීමට ජනමාධ්‍යයන්ට හැකි වුවත්, නිගන්ඨ නාථ පුත්‍රයන්, බුද්ධ පුත්‍රයන් බවට පත් කිරීමට ජනමාධ්‍යයට හැකියාවක් නැති බව ද වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

වික්‍රමසිංහ මහතා මේ අදහස් දැක්වූයේ (28) දින ලග්ගල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලග්ගල, නගරයේ පැවැති ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු සහ සමෘද්ධි හිමිකම් ලබාදීමේ උත්සවය අමතමිනි.

Be the first to comment on "මාරාන්තික උපවාස කිරීම බුදු දහමට අපහාසයක් – අගමැති"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*